Начало
Ваксинация и дезинформация. Нагласи сред ромите в България
Април 2022
Ваксинационното покритие срещу Ковид-19 сред ромските общности в България е изключително ниско и е твърде далеч от стойности, които биха имали някакво значение от епидемиологична гледна точка. Основната причина за това състояние е наличието на силно и всеобхватно недоверие към ваксините срещу Ковид-19, което е свидетелство, че институциите в България са загубили информационната битка за вниманието и доверието на тези общности по отношение на пандемията.
 
Това се посочва в изследване за нагласите към ваксините и ваксинирането срещу Ковид-19 сред ромските общности в страната, проведено от Институт Отворено Общество – София през декември 2021 г. Изследването обхваща 5 квартала с преобладаващо население от ромски произход в градовете Монтана, Кюстендил, Сливен, Нова Загора и Мъглиж. Във всеки от кварталите са проведени анкетни проучвания, фокус групови дискусии и дълбочинни интервюта с местни експерти, имащи отношения по темата.

 Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License 

©2009-2024 Институт "Отворено общество" - София